REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

REGULAMIN:

Sklep internetowy hornhill.pl,  działa pod adresem  www.hornhill.pl, prowadzony jest przez: Space 2BH Magdalena Woźniak, Piotr Woźniak s.c. (przesyłki nadawane są z magazynu, mieszczącego się w Wieliczce, na ul. Słowackiego 32 ) NIP: 6832102493 ,REGON 381597936

Sklep zajmuje się sprzedażą odzieży i akcesoriów sportowych.

tel. 508 203 558, 515 476 685, e-mail: info@hornhill.pl

Słowniczek użytych skrótów:
Sprzedawca - Space 2 BH s.c.
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.hornhill.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dział Handlowy – miejsce , z którego wysyłane są zakupione przedmioty, gdzie koordynowana jest sprzedaż ; mieści się w Wieliczce, na ul. Słowackiego 32, Tel. 508 203 558, 12 278 43 44
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie
Konto Klienta - dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień,  dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, przy użyciu serwisu internetowego,
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, Punkt Odbioru Hornhill / Odbiór osobisty  - punkt prowadzony przez Space 2BH s.c., na ul. Słowackiego 32, w Wieliczce.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.hornhill.pl .
 2. Oferta sklepu internetowego www.hornhill.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 5. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.hornhill.pl  7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Klient aby złożyć zamówienie powinien posiadać: komputer PC lub urządzenie pozwalające połączyć  się z internetem   i   posiadające system operacyjny , łącze internetowe , aktywne konto e-mail , włączona obsługa plików Cookis , przeglądarka internetowa ze standardami HTML, CSSJavaScript
 6. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 7. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
  1. wyboru zamawianych towarów lub usług,
  2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i wyboru sposobu płatności.
 8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 4 (czterech) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

II. Zmiany w zamówieniach.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez mailowy kontakt z Działem Handlowym lub telefonicznie.

 1. Ceny towarów.
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
   1. podawane są w złotych polskich,
   2. zawierają podatek VAT,
   3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
   4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
  5. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej koszty dostawy są stałe, bez względu na ilość zakupionych przedmiotów.

III. Czas realizacji zamówienia. Formy płatności.

 1. Przy płatności przelewem -czas realizacji zamówienia odbywa się do trzech dni roboczych od chwili zaksięgowania przelewu na koncie Space 2BH .
 2. Przy wyborze płatności przy odbiorze (za pobraniem) -  czas realizacji zamówienia odbywa się do trzech dni roboczych od momentu zakupu.  
 3. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej, In Post - Paczkomaty lub firmy kurierskiej, a także odebrane w Punkcie Odbioru Hornhill.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez osobe zamawiającą.

             IV.  Rękojmia

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi zamówionego Towaru bez  wad fizycznych i prawnych. Jeżeli  jednak Towar posiada taką wadę  ,to Sprzedawca , z tytułu rękojmi , jest odpowiedzialny względem Klienta, w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem 2 lat od wydania Towaru.Roszczenia Konsumenta z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem roku, przy czym nie skraca to okresu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, który to okres wynosi 2 lata od dnia wydania Towaru. W tym terminie Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. W przypadku wykonywania uprawnień Konsumenta z tytułu wad prawnych produktu bieg terminu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi może poinformować o swojej reklamacji Sprzedawcę w formie pisemnej na adres Sprzedawcy i ma obowiązek dostarczyć wadliwy towar sprzedawcy. W takim przypadku Konsument powinien odesłać towar przesyłką  na adres magazynu wysyłkowego:  Hornhill, Space 2BH s.c., ul. Słowackiego 32, 32-020 Wieliczka.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do niej.

Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może zażądać od Sprzedawcy jednego z czterech działań: wymiany produktu na nowy; naprawy produktu; obniżenia ceny produktu; odstąpienia od umowy – o ile wada ma charakter istotny.
Wybór żądania zależy od Konsumenta.

 Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo chcieć odstąpić od umowy sprzedaży. Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru Sprzedawca może zaproponować niezwłoczną i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymianę wadliwego produktu na wolny od wad albo usunięcie wady. Konsument, natomiast może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę rozwiązania , żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Jeśli Konsument w ramach pierwszego żądania z tytułu rękojmi, chciałby wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady produktu. Sprzedawca jest zobowiązany uczynić to w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Odmawiając, Sprzedawca może zaproponować zamiast usunięcia wady - wymianę produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu usunięcie wady. Jednak Konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób. Jeżeli zatem odmowa Sprzedawcy dotyczyła wymiany produktu, to Konsument może następnie żądać naprawy produktu. Nadal jednak  Konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy gdy wada ma charakter istotny.

Jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę , albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady , Sprzedawca nie może proponować Konsumentowi wymiany wadliwego produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

W sytuacji gdy Konsument otrzymał przesyłkę uszkodzoną lub zauważył brak produktów w przesyłce ma prawo żądać od pracownika Dostawcy sporządzenia  i podpisania protokołu uszkodzenia .  Sprzedawca ze swojej strony po otrzymaniu wyjaśnienia od Dostawcy skontaktuje się z Konsumentem w tej sprawie.

W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą , Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.

Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w sposób i czasie przyjętym przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie.

Jeżeli Klient chciałby wymienić zakupiony Towar  koszty zwrotu i ponownej wysyłki ponosi Klient.

V. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Każdemu klientowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży  przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny , w ciągu 14 dni, od dnia , w którym konsument lub w którym osoba trzecia/ nie będąca przewoźnikiem/  i wskazana przez konsumenta , weszła w posiadanie Towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy , należy poinformować nas  o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Formularz oświadczenia:

Adresat:Space 2BH s.c. , ul.Słowackiego 32 , 32-020 Wieliczka

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

Data zamówienia(*) /odbioru(*):

Imię i nazwisko/Nazwa Konsumenta (-ów):

Adres Konsumenta (-ów)

Numer konta bankowego Konsumenta , na który ma zostac dokonany zwrot kwoty :

Data i podpis Konsumenta (-ów)/jeżeli formularz jest w wersji papierowej/:

*niepotrzebne skreślic

Konsument może skorzystac z powyższego formularza , jednak nie musi.

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy , wystarczy wysłanie oświadczenia / np.: pismo wysłane pocztą na adres : Space 2BH s.c. , ul.Słowackiego 32, 32-020 Wieliczka, lub oświadczenie wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail info@hornhill.pl /przed upływem  terminu. Oddany towar proszę przysłać na swój koszt na adres :Hornhill, Space 2BH  , ul.Słowackiego 32 , 32-020 Wieliczka, my jako sprzedający jesteśmy zobowiązani zwrócić Klientowi  otrzymane od niego płatności (jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów ) , nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba ,że Konsument  zgodził się na inny sposób zwrotu , jednak w żadnym przypadku nie poniesie on dodatkowych opłat związanych  ze zwrotem.

Klient zobowiązany jest odesłac lub przekazac Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 14 dni  od dnia, w którym Sklep został poinformowany o odstapieniu od Umowy sprzedaży. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż to bezwzględnie konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy.

 VI. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności (nadpłata) następuje na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem mailowym lub telefonicznie. W każdym przypadku, na życzenie Klienta, zwrot nadpłaty może nastąpić w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu wypłaty z Działem Handlowym. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

VII. Dane osobowe.

Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.hornhill.pl  oraz na ich przetwarzanie wyłącznie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie  uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient  ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia     29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j.Dz.U.Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002r.w sposób  uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Sklep przekazuje dane osobowe Dostawcy wyłącznie w celu realizacji wysyłki.

Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP:7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu  przez Ceneo do Klientów, za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Klientów opinii na temat transakcji dokonywanej   przez nich w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie  dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Klientów w rezultacie otrzymania ankiet.

Klient dokonujący zakupu w Sklepie może  dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych –   wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie.

Postanowienia końcowe.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Space 2BH s.c..

Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.hornhill.pl  Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

 • Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.
 • Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.hornhill.pl.

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.hornhill.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Regulamin obowiązuje od 2015-01-27

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 Określa ona  zasady przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klienta w sklepie internetowym www.hornhill.pl.zwanych dalej Kontem Klienta
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Hornhill, Space 2BH s.c. ul. Słowackiego 32, 32-020 Wieliczka.
 
Cel przetwarzania

          Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie SKLEPU. ( art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Oznacza to :
- zarejestrowanie się Klienta w Sklepie
- realizację zamówienia
- dostarczenie zamówionego towaru (także przekazanie danych Klienta firmie kurierskiej/transportowej, która dostarcza zamówienie)
- korzystanie przez Klienta z uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia, gwarancja).
 
Sklep hornhill.pl  nie wykorzystuje ww. danych Konta Klienta do żadnych innych celów niż wskazane powyżej, w tym nie udostępnia tych danych osobom lub podmiotom trzecim.

Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie”  polegającej na przesyłaniu  przez Ceneo do Klientów, za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Klientów opinii na temat transakcji dokonywanej   przez nich w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie  dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Klientów w rezultacie otrzymania ankiet.Klient dokonujący zakupu w Sklepie może  dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych –   wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie.


 
        Gromadzone dane - to tylko te , które Klient podaje w czasie rejestracji, w Sklepie i/lub wtedy gdy wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera. Są to : adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu. W sytuacji , gdy Klient wymaga wystawienia F. Vat - są to NIP firmy i jej adres.

Podstawa prawna :
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

      Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne - jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie i dokonanie zakupów w Sklepie

    Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać usunięcia swoich danych z konta Sklepu, a także usunięcia adresu e-mail z listy Newslettera.

Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

Klient może w każdej chwili edytować swoje dane adresowe .

 
Czas przechowywania
 
Dane osobowe Klienta przechowywane są do czasu usunięcia konta Klienta w sklepie, które może nastąpić na żądanie ale również w przypadku wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt w sprawie danych osobowych
 
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych należy zgłaszać pisemnie, na adres Sklepu:

Hornhill, Space 2BH s.c., ul. Słowackiego 32, 32-020 Wieliczka

Kontakt telefoniczny i informacje : 508203558